Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

Maankäyttöteknikko
Yleinen päätös:
§ 2 Nopeusrajoituksen asettaminen Kekkolan yksityistielle, 08.05.2020

Rakennustarkastaja
§ 8 Rakennusluvat 20.3.2020, 24.03.2020
§ 9 Rakennusluvat 2.4.2020, 14.04.2020
§ 10 Rakennusluvat 14.4.2020, 15.04.2020
§ 11 Rakennusluvat 15.4.2020, 16.04.2020
§ 12 Rakennusluvat 21.4.2020, 22.04.2020
§ 13 Rakennuslupa 21.4.2020, 24.04.2020
§ 14 Rakennusluvat 28.4.2020, 28.04.2020
§ 15 Rakennusluvat 12.5.2020, 12.05.2020

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Pistohiekan uimakopit, 19.03.2020
Yleinen päätös:
§ 2 Poikkeamishakemus 623-445-13-86, 20.03.2020
§ 3 Poikkeamishakemus 623-425-3-31-M603, 27.04.2020
§ 4 Linja-autoaseman käyttö kirpputoritoimintaan, 19.05.2020

Ympäristösihteeri
§ 4 Maisematyölupapäätös Tornator Oyj / Hankanen, 28.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.