Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1. Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus: Ilmoitus johdon vesistönalitusilmoituksen vastaanottamisesta

2. Metsähallitus: Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.