Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Destia Oy:n ilmoitus asfalttiaseman rekisteröintiä varten

PuuDno-2020-114

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Destia Oy on 8.5.2020 jättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen asfalttiaseman ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Asfalttiasema tulee sijaitsemaan Pistohiekanmaa 623-427-3-6 kiinteistöllä osoitteessa Lietvedentie 1382. Kyseessä on siirrettävä asema. Aseman arvioitu normaali vuotuinen toiminta-aika 15.4. - 15.12. välisenä aikana 10 - 30 päivää. Toiminnan suunniteltu käynnistyminen on heinäkuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan tekninen lautakunta hyväksyy ilmoituksen ja toiminta merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoitusasiakirjat on taltioitu Puumalan sähköiseen asianhallintajärjestelmään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Destia Oy, Etelä-Savon ELY-keskus.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.