Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Aloite ELY-keskukselle nopeusrajoituksen asettamisesta Luukkolantielle

PuuDno-2020-109

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kuntaan on synnytetty useita vetovoimaisia luontoretkeilyreittejä viime vuosina. Varsinkin pääasiassa polkupyöräilijöiden käyttämä Saaristoreitti ja patikoijien Norppapolku ovat nauttineet kasvavaa suosiota paikallisten ja  vapaa-ajan asukkaiden, sekä vierailijoidemme keskuudessa. Molemmat retkeilyreitit suuntautuvat kirkonkylältä etelään Luukkolantielle ja sen varrelle. Kasvanut liikkujien määrä onkin lisännyt yllättäviä vaaratilanteita. Kuntaan on tullut useita yhteydenottoja tien nopeusrajoituksen alentamisesta ja asiaa on käsitelty myös Puumalan liikenneturvallisuustyöryhmässä. Kunnan mielestä nopeusrajoitusta onkin syytä pudottaa Luukkolantiellä (tienumero 15137) Imatrantien (kantatie 62) ja Lintusalontien (15123) liittymien välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää tehdä aloitteen ELY-keskukselle nopeusrajoituksen alentamisesta 80 kilometristä tunnissa 60 kilometriin tunnissa esittelytekstin perusteluin karttaliitteessä esitetyllä Luukkolantien osuudella.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.