Tekninen lautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 24 Rakennusluvat 1.11.2018, 02.11.2018
§ 25 Rakennusluvat 19.11.2018, 19.11.2018

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Jouluvalojen hankinta, 06.11.2018
§ 7 Torialueen valaistuksen uusinta, 06.11.2018
§ 8 Sataman leikkikentän välineiden peruskunnostus, 06.11.2018

Ympäristösihteeri
Yleinen päätös:
§ 8 Maisematyölupapäätös Arpola 4:217, 25.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltajapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.