Tekninen lautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kuntalaisaloite katuvalaistuksesta

PuuDno-2018-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Genti ja Sirja Rexho ovat 7.9.2018 lähettäneet kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloite koskee kunnan katuvalaistusta. Aloitteessa todetaan valojen sammuvan iltaisin noin klo 22.30 tai 23.00, mikä hankaloittaa kirkonkylän asukkaiden elämää. Jalkaisin liikkuminen iltaisin koetaan vaikeaksi, koska on pimeää ja askeleitaan joutuu varomaan. Toiseksi, pimeys aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Aloitteessa kannetaan huolta siitä, että rikollisuus ja ilkivalta lisääntyvät, sillä on vaikea nähdä ja tunnistaa öisiä liikkujia. Tästä syntyy turvattomuuden tunnetta.

Aloitteen tekijät korostavat, että katuvalaistuksen tarkoitus on tehdä ihmisten elämä helpommaksi. Kunnan päätös sammuttaa katuvalot ja jättää asukkaat pimeyteen sotii tätä periaatetta vastaan.

Aloitteentekijät esittävät, että kesällä ja syksyllä valot palaisivat aamunkoittoon asti (05.00- 05.30) ja talvella 06.30 tai 07.00 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen valmisteltavaksi.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnalla on vajaat viisisataa katuvalaisinta. Niiden vuotuinen sähkönkulutus on noin 200 000 kWh ja kustannus kunnalle noin 23 000 euroa. Summa sisältää sähkön ostohinnan, siirtomaksun ja sähköveron, mutta ei arvonlisäveroa.  

Nykyisin valot on sammutettu yöajaksi kirkonkylän alueella klo 23.00 ja Kotiniemen alueella klo 22.00. Valot syttyvät keskusta-alueella aamuyöllä klo 3.30 ja muualla klo 4.30. Iltaisin valot syttyvät automaattisesti illan hämärtyessä  ja aamuisin ne sammuvat automaattisesti päivän valjettua.

Kunta-aloitteessa toivotaan valojen palamista läpi yön siten, että kesällä ne palaisivat aamunkoittoon saakka ja talvella 6.30:een tai 7.00:ään saakka. Tällä hetkellä valot sammuvat kesäaamuisin hämäräkytkimen säätäminä jo selvästi aiemmin ja talvella ne palavat selvästi pitempään kuin seitsemään. Kuntalaisaloitteessa ehdotetut aamuajat olisivat siis huononnuksia nykyiseen käytäntöön.

Elokuun Kemmakoissa valoja on poltettu läpi yön juhlijoiden turvallisuuden takia. Nykyiseen sammuttelukäytäntöön muuna aikana on päädytty vähäisen yöllisen liikkumisen vuoksi sekä säästösyistä.  Lamppujen käyttöikä myös vähenisi, mikäli niitä poltettaisiin läpi yön.

Valoisa aika kaduilla lisääntyisi 4,5–5,5 tuntia mikäli valoja poltettaisiin läpi yön. Kustannus kunnalle olisi tästä noin 10 000 euroa.

Katuvalojen polttaminen läpi yön ei ratkaise kokonaan ehdotuksessa esille tuotua liikkujien tunnistamattomuusongelmaa, koska usein kiinteistön omia pihavaloja ei pidetä päällä yöaikaan. Kunnalle on tullut myös ihmettelyjä valojen ”turhasta” polttamisesta yöaikaan. Joku on kokenut katuvalaistuksen myös häiritsevän nukahtamistaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätösehdotus esitetään kokouksessa.

Tekninen lautakunta ei kannata katuvalojen polttamista läpi yön, vaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että nykykäytäntöä jatketaan esittelytekstin perustelujen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.