Tekninen lautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Eurofins Nablabs Oy: Puumalan Vesisosuuskunnan jätevedenpuhdistamon 0 analyysi- ja kuormitustulokset 15.10.2018

2. ELY-keskus: Poikkeaminen luonnonsuojelulain 39 §:n mukaisesta rauhoitettujen eläinten häiritsemiskiellosta saimaannorpan osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.