Tekninen lautakunta, kokous 25.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Teknisen toimialan talousarvion toteuman seuranta 1.1.-31.8.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty teknisten palvelujen toimialan talousarvion toteuma ajalta 1.1. - 31.8.2018 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 66,66%.

Kokonaisuudessaan teknisten palvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 56 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2018 talousarvio näyttäisi alittuvan 16,14 %. Tulosennusteeseen vaikuttaa eniten arvioitua suurempana toteutuvat metsänmyyntitulot. Osa vuodelle 2017 budjetoituja metsänmyyntituloja kirjautuu vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisten palvelujen toimialan talousarvion toteuman ajalta 1.1. - 31.8.2018 tietoonsa saatetuksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.