Tekninen lautakunta, kokous 25.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Eurofins Nab Labs Oy: Mannilanniemen jätevedenpuhdistamotarkkailun 13.8.2018 tarkkailutulokset.
  2. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu Saimaan Kukkeistenselällä elokuun lopussa.
  3. Eurofins Nab Labs Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan puhdistamon jätevesitarkkailu 2018
  4. Saimaan Vesi-ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n Puumalan kalankasvatuslaitoksen perifytontutkimukset vuonna 2018
  5. Kuntaliiton yleiskirje 10/2018: Yksityistielaki uudistuu- kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
  6. EurofinsNab Labs Oy: Kaatopaikan tarkkailu, 18.9.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.