Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ympäristölupa kallionlouhinta ja murskaus Arpolan maa-ainesalue

PuuDno-2020-144

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tekniselle lautakunnalle on jätetty ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupahakemus koskien kallion louhintaa ja murskausta Arpola 623-415-4-217 kiinteistöllä. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauskalustolla ja sen kesto on yhteensä yli 50 päivää.

Ympäristölupa liittyy samalle alueelle haettuun maa-aineslupaan ja se käsitellään yhdessä maa-ainesluvan kanssa.

Tiedot kaavoitustilanteesta, lähimmistä naapureista ja suojeluvarauksista on esitelty maa-ainesluvan yhteydessä.

Ympäristö- ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelystä peritään 1450 €

Liitteenä päätös ympäristösuojelulain mukaisessa lupa-asiassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen ympäristöluvan siinä mainituin lupaehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus