Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä maanantaina 28.9.2020 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niko Peltonen ja Laura Penttinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.