Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Eläinsuojailmoitus Rasinrannan tilalle

PuuDno-2020-185

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Rasinrannan tila on 6.4.2020 jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Eläinsuoja sijaitsee Rasinranta 623-401-6-2  kiinteistöllä osoitteessa Nuottaniementie 21. Kyseessä on nykyisen kanalan laajentaminen 30 000 munituskanalle ja uuhipaikkojen lisääminen 150:een.

Tilalla on voimassa oleva ympäristölupa 20 000 munituskanalle, mutta toiminnan laajeneminen vaatii se rekisteröinnin. Tilalla tulee toiminnan käynnistyessä olemaan riittävät varastotilat lannalle sekä riittävästi peltoalaa lannan levittämiseen. Lantaa toimitetaan myös biokaasulaitokselle Juvalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan tekninen lautakunta hyväksyy ilmoituksen ja toiminta merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoitusasiakirjat on taltioitu Puumalan sähköiseen asianhallintajärjestelmään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus