Tekninen lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

  1.  Eurofins Nablabs Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon 0 analyysi- ja kuormitustulokset 10.12.2018.
  2.  ELY-Keskus: Hirsisaaren luonnonsuojelualueen perustaminen.
  3.  Metsähallitus: Tutkimus- ja liikkumislupa Metsähallituksen hallinnoimille alueille Saimaalla vuosiksi 2019-2025.
  4. Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostus
  5. Vuoden 2019 investointihankkeiden aikataulu

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.