Tekninen lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä  maanantaina 27.8.2018 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Penttinen  ja Esa Karjalainen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Peltonen ja Esa Karjalainen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.