Tekninen lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Maiju Hallivuo, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

 1. Aluehallintovirasto: Työsuojelutarkstus tilaajan selvityvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 11.5.2018
 2. Eurofins Nablabs Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevesipuhdistamotarkkailun 12.6.2018 tarkkailutulokset
 3. Savo-​Karjalan Ympäristötutkimustutkimus Oy: Uimarantavesitutkimus 19.6.2018
 4. Eurofins Environment Testing: Puumalan kaatopaikan tutkimustodistus toukokuu 2018
 5. Saimaan vesi-​ ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu Saimaan Kukkeistenselällä heinäkuussa 2018
 6. Itä-​Suomen Hallinto-​oikeus: Hamulan hirviseurue ry:n vastine teknisen lautakunnan 5.6.2018 § 29 antamaan lausuntoon
 7. Savo-​Karjalan Ympäristötutkimus Oy: Uimarantavesitutkimus 17.7.2018
 8. Saimaan vesi-​ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu Saimaan Kukkeistenselällä 30.7.2018
 9. Savo-​Karjalan Ympäristötutkimus Oy: Uimarantavesitutkimus 7.8.2018
 10. Eurofins Nablabs Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevesipuhdistamotarkkailun 13.8.2018 tarkkailutulokset
 11. Eurofins Nab Labs Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jv-​puhdistamon vesistötarkkailun tulokset touko-​ sekä elokuu

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.