Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Syksyn 2020 kokousaikataulu

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätetään kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti kokoontua syksyllä 2020 seuraavasti:
To 24.9.2020 klo 17
To 29.10.2020 klo 17
To 26.11.2020 klo 17


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.