Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.-16.6.2020.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 16 Rakennuluvat 20.5.2020, 22.05.2020
§ 17 Rakennusluvat 5.6.2020, 08.06.2020

Tekninen johtaja
§ 5 Sataman siivoussopimus 2020/ Puumalan 4H yhdistys ry, 02.06.2020

Ympäristösihteeri
§ 6 Metsähallitus Metsätalous Oy, 22.05.2020
§ 7 Metsähallitus Metsätalous Oy, 22.05.2020
§ 8 Metsähallitus Metsätalous Oy, 22.05.2020
§ 9 Maisematyölupapäätös, 12.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.