Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1. Asemakaavaliittymän rakentaminen Kantatielle 62, Puumala

2. Imatra - Huutokoski voimajohdon rakennustyöt alkavat

3. Pöytäkirjaotteet:
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 35: Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tiedoksi Puumalan kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoi, että kunnan kaikki toimialat toimivat ohjelman toimintalinjauksien ja toimenpiteiden mukaisesti. Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma on liitteenä.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 36: Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimeenpantavaksi. Kirje liitteenä.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 37: Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpano. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tietoon ja toivoo, että ne huomioivat sitoumukset ja kehittävät avointa hallintoa toiminnassaan.Toimintaohjelma on liitteenä.

4. Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.