Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Rakennustarkastajan laskujen hyväksymisoikeus

PuuDno-2019-22

Kuvaus

Vuoden 2019 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.3.2019 toimialansa laskujen hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä. Rakennustarkastajan vaihduttua kesällä 2019 on myös maaliskuun kokouksessa päätetty hyväksymisoikeustaulukko päivitettävä.  Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2019 seuraavasti:

 Vastuualue

 Hyväksyjät

 Tekninen lautakunta

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.

 Yhdyskuntapalvelut 

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.

 Pelastuspalvelut

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.

 Kiinteistöpalvelut

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.

 Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja Keijo Montonen, hänen poissa ollessaan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 Ympäristövalvonta

 Rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastaja Marko Haataja, hänen poissa ollessaan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 Ympäristösuojelun osalta rakennustarkastaja Marko Haataja, hänen poissa ollessaan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 Kaavoitus- ja tonttipalvelut 

 Mittaustoimen osalta tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.

 Asumispalvelut

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut 

 Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, hänen poissa ollessaan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennustarkastaja, talouspalvelut