Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä maanantaina 23.9.2019 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paavo Kyhyräinen ja Kari Puurtinen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Puurtinen ja Paavo Kyhyräinen.