Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Peippotien saneeraus

PuuDno-2019-185

Kuvaus

Kenttätieltä erkaneva Peippotie on tarkoitus saneerata 255 metrin matkalta. Saneerattavan kadun leveys on kuusi metriä, josta vuonna 2020 asfaltoitavan osan leveys 5,5 metriä.  Massanvaihtoja tehdään 750 mm:n paksuudelta. Hankkeessa perataan tien sivuojia, asennetaan uusia rumpuputkia ja uusitaan katualueen ja pururadan valaistus Peippotien osalla. Suunnitelmista poiketen tässä vaiheessa pururataa ei muotoilla uudelleen kaivumassoilla. 

Saneeraussuunnitelmat on laatinut Laura Pöllänen/SitoWise Oy. Suunnitelmat ja tarjouspyyntö oheismateriaalina.

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija toteuttaa urakan rakennuttajan laatiman viitesuunnitelman mukaisesti. Maksuperusteena on kokonaishinta.

Hankkeelle on varattu vuoden 2019 investointiosassa yhdessä Sarkatie/Lehtokuja asfaltoinnin kanssa 100 000 euron määräraha. Urakan on oltava valmis 20.12.2019.

Tarjouspyyntö liitteineen on lähetetty 23.8.2019 sähköpostitse kymmenelle paikalliselle maanrakennusurakoitsijalle. Tarjousaika päättyi 17.9.2019 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää:

  1. hyväksyä SitoWise Oy:n laatimat Peippotien saneeraussuunnitelmat.
  2. hyväksyä Sorakola Oy:n Peippotien saneerauksen toteuttajaksi. Valintaperusteena edullisin kokonaishinta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Talouspalvelut