Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Oikaisuvaatimus luvattoman rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 623-414-90-1 (Rakennustarkastaja §10/2019)

PuuDno-2019-182

Valmistelija

  • Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennustyön keskeyttämisestä sekä käyttökieltoon asettamisesta (liite 1) koskien viranhaltijapäätöstä § 10 5.7.2019 (liite 2).

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on maininta, että rakennus ei ole kuin väliaikaisessa toiminnassa touko-elokuu 2019, mutta asianomainen on muuttanut rakennuslupahakemustaan Lupapisteessä vasta 19.7.2019, että kyseessä on väliaikaisesta toiminnasta.

Rakennelman kevytrakenteisuudesta ja siirrettävyydestä, rakennustarkastaja on toimittanut hakijalle (liite 3) kirjeen, jossa on maininnat milloin rakennelmaa pidetään liikuteltavana ja miten rakennuslupaa/toimenpidelupaa pitäisi täydentää.

Edellinen rakennustarkastaja  ei ole antanut suullista lupaa rakentamiselle, kuten asianomainen väittää. Tämä on varmistettu edelliseltä rakennustarkastajalta useaan otteeseen puhelimitse, eikä hän ole antanut lupaa, vain opastanut ja kehottanut hakemaan lupaa.

Oikaisuvaatimuksessa mainintaa rakennustarkastajan toiminta, eli että hän on soittanut alueen vuokranantajalle/kiinteistön omistajalle pyytäen irtisanomaan vuokrasopimus. Rakennustarkastaja soitti tontin kiinteistön omistajalle  ja kertoi hänelle rakennuksen palovaarallisuudesta ja luvan puutteesta, ja että lupaa ei voi myöntää hakemuksen puutteiden ja kaavan vastaisuuden vuoksi. Edelleen rakennustarkastaja kertoi kiinteistön omistajalle, että helpoimmalla asia ratkeaa, kun hän alueen vuokranantajana irtisanoutuu koko hankkeesta, koska rakenteen paloturvallisuutta ei voida taata.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi luvattoman rakentamisen keskeytys ja käyttökieltoon asettaminen oli perusteltua. Purkamiskehoituksesta voi lautakunta tehdä erillisen päätöksen seuraavassa kokouksessa lokakuussa, jonka yhteydessä päätetään myös uhkasakon asettamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä valituksen aiheettomana sekä pysyttää työn keskeyttäminen ja käyttökielto voimassa. Purkamiskehotuksesta / teettämisuhasta lautakunta tekee erillisen päätöksen mahdollisesti seuraavassa kokouksessa lokakuussa, jonka yhteydessä päätetään myös mahdollisen uhkasakon asettamisesta. Ennen päätöksen tekoa asianosaista on kuultava riittävän ajoissa.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen jättäjä, Terveystarkastaja, Itä-Suomen Poliisilaitos