Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Liikenneväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidon urakkatarjoukset 1.10.2019-30.4.2022

PuuDno-2019-183

Kuvaus

Puumalan kunta on pyytänyt urakkatarjouksia liikenneväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidosta ajalle 1.10.2019 – 30.4.2022.

Liikenneväylien talvikunnossapito koostuu lumenaurauksesta, lumen poisajosta, höyläyksestä ja liukkauden torjunnasta hiekoituksella sekä hiekoitushiekan poistosta. Liikenneväylien talvikunnossapito sisältää myös jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien sekä väylien varrella välittömästi olevin parkkitaskujen hoidon.

Piha-alueiden talvikunnossapitoon kuuluu lumen ja sohjon poisto, liukkauden torjunta ja hiekoitushiekan sekä pölyävän aineksen poisto.

Tarjouspyynnössä on kuvattu tarkemmin kunnossapitotehtävien sisältö ja tarjouspyyntöön on liitetty hoidettavien liikenneväylien ja piha-alueiden kartat.

Tarjouksia on pyydetty molemmista talvikunnossapitokohteista erikseen.

Tarjouspyyntö liitteineen on ollut nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa, sekä kunnan kotisivuilla 22.8.2019 alkaen. Tarjousten jättöaika oli 17.9.2019 klo 15.00.

Tarjouspyyntö löytyy oheismateriaalina.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta piha-alueiden talvikunnossapidosta ja kaksi tarjousta liikenneväylien talvikunnossapidosta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää valita piha-alueiden urakoitsijaksi Sorakola Oy:n (29 800 €) ja liikenneväylien talvikunnossapidon urakoitsijaksi Kuljetus ja Urakointi R. & A. Härkönen Oy:n (63 380 €). Valintaperusteina edullisin hinta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Talouspalvelut