Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen hyväksyminen

PuuDno-2019-180

Kuvaus

Savonlinnan maakuntamuseo on laatinut virkatyönä Puumalan kunnan omistamalle Liehtalanniemen museotilalle rakennustapaohjeet. Työstä on vastannut maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.

Rakennustapaselostuksen tarkoitus on:

 • tarkentaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa rakennuksien ja rakenteiden kunnostukseen liittyen
 • luoda ohjeet myös harvoin tehtäviin kunnostustoimenpiteisiin
 • vakiinnuttaa yhteisesti sovitut hyvät käytänteet ja luoda selkeät toimintatavat
 • ennakoida rakennusmateriaalin hankinta sekä etukäteen valmistettavat rakennusten/rakenteiden osin tai täysin valmiit osat
 • estää nykyajan uudisrakentamisen materiaalien ja työtapojen käyttö
 • lisätä käsityön ja käsityökalujen käyttöä rakentamisessa eli torjua ”kädettömyyttä”
 • opettaa, säilyttää ja siirtää käsityön ja käsityökalujen taitotietoa
 • säilyttää erityisesti särkypuun käyttö (sauna, navetta, aitat, liistekatiska, aidat), jotka ovat Liehtalassa parhaiten edustettuna maakunnan muihin paikallismuseoihin verrattuna
 • vaikuttaa asenteisiin eli on yhtä tärkeää, miten tehdään, kuin mitä tehdään
 • kartuttaa ns. kiinteistötietoa kunnostusten yhteydessä
 • vaikuttaa metsän kasvatukseen
 • vakauttaa toiminta henkilövaihdosten yhteydessä

 

Rakennustapaselostuksen tavoitteiksi on määritetty:

 

 • Rakennustapaselostuksen ja sen toteutumisen tarkistaminen sekä tulevien kunnostusten suunnittelu vuosittain kunnan ja maakuntamuseon kesken ja muutosten/lisäysten kirjaaminen ylös.
 • Rakennusten seinien ja kattojen mittaaminen, ja osin myös käytettyjen rakennusmateriaalien mittaaminen/laskeminen tulevien kunnostusten suunnitteluja varten.
 • Kunnostukseen tarvittavien käsityökalujen hankkiminen kunnan omistukseen, ja työkalujen käytön ja teroituksen opettelu mm osin. kirjallisuuden avulla.
 • Särkypuun hankinnan, teon ja käytön opettelu.
 • Erillisohjeen teko aidanpanosta ml. aidat, portit, veräjät.
 • Erillisohjeen teko haasiasta.
 • Erillisohjeen teko sammaleen keruusta.
 • Muistilistan teko vuosittain toistuvista hoito- ja tarkastustoimista.
 • Mäyrä-/supiongelman ratkaiseminen kestävällä tavalla.

 

Rakennustapaselostus kokonaisuudessaan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta on tutustunut Savonlinnan maakuntamuseon tekemään Liehtalanniemen rakennustapaselostukseen ja päättää lähettää sen muuttamattomana kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.