Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1.  Metsähallitus: Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.

2.  Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n kalankasvatuslaitoksen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2018 sekä pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1999 - 2018.

3.  Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu Saimaan Kukkeistenselällä elokuussa 2019.

4.  ELY-keskus: Lausunto toimivaltaisesta lupa- ja valvontaviranomaisesta sekä valvontavastuun siirto Puumarin Oy.

5.  Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy: Uimarantavesitutkimukset 19.6.2019, 19.7.2019 ja 12.8.2019.

6.  Puumalan 4H-Yhdistys: Sataman yöpymistilasto 2019 sekä pitkäaikaistilasto vuosilta 2003-2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.