Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Teknisen lautakunnan pöytäkirjapitäjän valinta valtuustokaudella 2021 -2025

PuuDno-2021-183

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 108 §:n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tehtävään määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi valitaan asuntosihteeri Maiju Hallivuo ja hänen varahenkilöksi teknisen toimialan toimistosihteeri Mari Lappalainen valtuustokaudeksi 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.