Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Teknisen lautakunnan kokousaikataulu

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat yhdessä valmistelleet syksyn 2021 kokousaikataulua. 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse lautakunnan jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Teknisen lautakunnan syksyn 2021 kokousaikataulu esitellään ja päätetään kokouksessa.

Päätös

Teknisen lautakunnan syksyn 2021 kokouspäivämääriksi päätettiin torstait 7.10 ja 18.11