Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kenttätien saneeraus

PuuDno-2021-184

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kenttätien saneeraus kuuluu Puumalan vuoden 2021 investointiohjelmaan. Saneerauksen urakka-alue ulottuu Härkösentien ja Kalliomäentien väliseen osuuteen Kenttätiestä ja sen ajoradasta reunakivellä erotetulle kevyen liikenteen väylälle. Urakka-alueen pituus on n. 540 m. Kadun kunnostussuunnitelmat on laatinut Sitowise Oy.

Katualue kunnostetaan käyttämällä työtapana sekoitusjyrsintää. Sekoitusjyrsinnässä kadun nykyinen päällyste ja ylin rakennekerros sekoitetaan keskenään yhdessä työvaiheessa. Sekoitusjyrsinnän yhteydessä rakenne muotoillaan. Jyrsinnän jälkeen aines tasataan ja tiivistetään vanhoihin rakenteisiin ja päälle asennetaan tarvittaessa uusi kantava kerros. Lopulliseksi pinnaksi tulevan asfaltin valu kuuluu myös urakkaan. Rakenteet on esitetty tarkemmin oheismateriaaleissa.

Kohteen toteutuksesta on 16.7.2021 pyydetty sähköpostitse tarjouksia yhdeltätoista puumalalaiselta maanrakennusalan yritykseltä. Määräaikaan, tiistaihin 16.8.2021 klo 12.00 mennessä saatiin vain yksi tarjous. Tarjoajana on Sorakola Oy ja tarjouksen kokonaishinta sisältäen asfaltoinnin on 118 500 euroa, alv 0%.

Tarjouspyyntö, suunnitelmakartta ja rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset oheismateriaaleina. 

 

Pöytäkirjanpitäjä Maiju Hallivuo poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: intressijäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan tekninen lautakunta päättää hyväksyä Sorakola Oy:n tarjouksen Kenttätien osan saneerauksesta hintaan 118 500 euroa, alv 0%.

 

Teknisen johtajan muutosehdotus:

Puumalan tekninen lautakunta päättää hyväksyä

  1. Kenttätien toteutuksen muutoksen siten, että reunakivenä käytetään 9 500 euroa (alv 0 %) edullisempaa naulattavaa reunakiveä
  2.  Sorakola Oy:n tarjouksen Kenttätien osan saneerauksesta hintaan 109 000 euroa, alv 0%,

 

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin.