Tekninen lautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2020

PuuDno-2020-16

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakunnalle.

Liitteenä on vuoden 2020 raportti. Liite on salainen (julkisuuslaki 24 § 15 mom.: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa osaan osalliselle).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä vuoden 2020 sisäisen valvonnan raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.