Tekninen lautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 3.2.-11.3.2021.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 4 Rakennusluvat 10.2.2021, 11.02.2021
§ 5 Rakennusluvat 23.2.2021, 23.02.2021
§ 6 Rakennusluvat 5.3.2021, 08.03.2021

Ruokapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Pakastekaappien hankinta / ruokapalvelut, 16.02.2021

Tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 2 Poikkeamishakemus 623-445-13-183, 19.02.2021
§ 3 Pakastamon sähkömuutostyöt, 25.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.