Tekninen lautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Eurofins: Jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu 18.2.2021.

2. Peab industri Oy: Mobiili asfalttiaseman raportti vuodelta 2020.

3. Aluehallintovirasto: Laiturin rakentaminen ja rannan pengertäminen Puumalan Kotasaaressa. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.