Tekninen lautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Torisäännön tarkistaminen 1.6.2019 alkaen

PuuDno-2017-93

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Torisääntöä on viimeksi tarkistettu teknisessä lautakunnassa 16.2.2018. Kesällä 2018 torimyyntiä harjoittaneilta kauppiailta on kysytty ideoita torimyynnin kehittämiseksi. Näiden ideoiden pohjalta on tarpeellista tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia torisääntöön seuraavissa asioissa:

Alkoholin myynti torialueella varsinaisina toripäivinä sallitaan.

Puumalan kunta varaa torilta alueen ns. maalaistorimyyntiin.

 

Uusi torisääntö liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uuden torisäännön, johon tehdään kuvattuja muutoksia ja tarkennuksia. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian takaisin valmisteluun.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Edellisen, 12.3.2019 pidetyn, teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen torisäännön muuttamista on tutkittu lähinnä torialueella tapahtuvan anniskelun sallimisen tai kieltämisen osalta. Valmistelija on ollut yhteydessä anniskelun sallimista haluavan yrittäjän kanssa, anniskelun kieltämistä haluavan yrittäjän kanssa, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveystarkastajan kanssa, sekä anniskeluluvan myöntäjän eli aluehallintoviraston edustajan kanssa.

Alkoholilaki 1102/2017 uudistui ja on kokonaisuudessaan voimassa 1.3.2018 alkaen. Ellei kunta aseta rajoituksia vuokraamilleen yleisille alueille on aluehallintoviraston lähtökohtaisesti myönnettävä toistaiseksi voimassa oleva anniskelulupa sitä hakeville, kunhan lain 13 § hakijaan liittyvät yleiset edellytykset täyttyvät. Anniskeluluvassa määritellään ehdot mm. valvonnan, alueen rajaamisen ja anniskeluaikojen osalta.

Torisäännössä voidaan kunnan puolelta kieltää alkoholin anniskelu torialueellaan. Torisäännöllä kunta voi kuitenkin mahdollistaa toimijan hakea anniskelumahdollisuutta muilta viranomaisilta. Kunta ei siis ole anniskeluluvan myöntäjä, eikä kunta ole itse hakemassa ennakkoon hyväksyttyä anniskelualuetta, joka on tarkoitettu tapahtumien, tilaisuuksien ja juhlien toteuttamista varten.

Terveystarkastajan lähettämän tiedon mukaan myyntivaunu tms. elintarvikkeiden myynti/tarjoilu yhdessä alkoholin anniskelupaikan kanssa muodostaa elintarvikehuoneiston. Elintarvikehuoneistossa, jossa on yli 6 asiakaspaikkaa, on asiakkaiden käytettävissä oltava riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä. Suosituksen mukaan, mikäli asiakaspaikkoja on 7-25 kpl, riittää yksi yhteinen wc naisille ja miehille. Jos asiakaspaikkoja 26-50, tulee naisille ja miehille olla oma wc:nsä. Asiakaskäymälät voidaan valvontaviranomaisen luvalla sijoittaa opastus huomioiden elintarvikehuoneiston sijaan huoneiston läheisyyteen.  Käymälöissä on oltava käsienpesumahdollisuus eli juokseva vesi sekä nestesaippuaa ja roskakori. Käytännössä elintarvikealan toimija voi hankkia anniskelualueelleen omille asiakkailleen käymälät välittömään läheisyyteen tai yhteistyössä esimerkiksi kunnan kanssa osoittaa asiakkailleen käymälätilat muualta läheisyydestä.

Yrittäjien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta anniskelua torialueella harjoittavan yrittäjän tulee joko itse tarjota asiakkailleen käymälätilat myyntipaikkansa läheisyydestä tai maksaa kunnalle tai muulle taholle erikseen sovittava summa sen käymälätilojen käytöstä.

Päivitetty torisääntö liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä päivitetyn torisäännön. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.