Tekninen lautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 8.3.-11.4.2019.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 4 Rakennusluvat 3.4.2019, 05.04.2019
§ 5 Rakennusluvat 11.4.2019, 11.04.2019

Ruokapalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Keittiöapulaisen valinta, 09.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.