Tekninen lautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1.     Eurofins Nablabs Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon analyysi- ja kuormitustulokset 4.2.2019.

2.     ELY-Keskus: Päätös valtionavustuksesta, Lieviskänkosken kunnostushanke.

3.     ELY-Keskus: Poikkeaminen luonnonsuojelulain rauhoitettujen eläinten häiritsemiskiellosta

4.     ELY-Keskus: Kt 62 Liikenteelle luovutus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.