Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 28.1.-10.3.2022

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 4 Rakennusluvat 3.2.2022, 04.02.2022
§ 5 Rakennusluvat 23.2.2022, 24.02.2022

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Venetien ja Airotien valaistus, 28.01.2022
§ 3 Kiinteistöhuollon lava-auton hankinta, 03.02.2022
Yleinen päätös:
§ 1 Poikkeamishakemus 623-435-1-9, 21.02.2022

Ympäristösihteeri
§ 3 Maisematyölupa Kotkatsaari 623-420-3-90, 23.02.2022
§ 4 Maisematyölupa Ketunpesä 623-436-2-41 kiinteistölle, 01.03.2022
§ 5 Maisematyölupa Pienhuhtilahti 3:157, 02.03.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.