Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Etelä-Savon ELY-Keskus: Pilaantuneen maaperän puhdistaminen öljyntorjuntatyönä.

2. Metsähallitus: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suoalueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

3. Korkein Hallinto-oikeus: Lausumapyyntö.

4. Etelä-Savon ELY-Keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen.

5. Kaakkois-Suomen ELY-Keskus: Lausuntopyyntö.

6. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.