Tekninen lautakunta, kokous 16.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Teknisen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-7

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Teknisten palvelujen toimialan vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen osana kunnan vuoden 2017 tilinpäätöstä.

Teknisten palvelujen toimialan toimintakate alitti kokonaisuutena talousarvion toimintakatteen noin 12 028 eurolla. Tulot ylittyivät noin 48 833 euroa talousarvioon nähden ja menot ylittyivät 60 861 euroa. Suurimmat tulojen ylitykset johtuivat  Puumalan työpajan budjetoimattomista tuloista, ns. Vihreän hallin ja muiden alueiden vuokratuloista. Suurimmat menojen ylitykset    koostuivat mm. budjetoimattomista Puumalan työpajan menoistat sekä paloasemalle rakennetuista työntekijöiden huoltotiloista.

Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalveluiden osalta tarkennetaan kärkitavoitteiden toteutumista.