Tekninen lautakunta, kokous 16.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä tiistaina 20.3.2018 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niko Peltonen ja Paavo Kyhyräinen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Lipo-Lempiäinen ja Pirkko Ihanamäki.