Tekninen lautakunta, kokous 16.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2018-2021

PuuDno-2017-220

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.11.2017 §:ssä 192 nimennyt  työryhmän, joka valmistelee kunnan maa-ja asuntopolitiikan ohjelman.

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maa- ja asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin ostajalle, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin päättäjillekin.

Maapolitiikan tavoitteia ovat mm. hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen sekä yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Hyvinhoidettu maankäyttö on edellytys tulokselliselle asunto-ohjelmalle. Asuntotuotannossa markkinaehtoisuus lisääntyy ja valtion tuki asuntotuotannossa on vähenemässä. Valtion tukema asuntotuotanto ohjautuu herkästi kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin.

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuuston vaihtuessa sekä tarvittaessa kuntastrategian, elinkeinopolitiikan linjausten tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2018 - 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.