Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä tiistaina 20.2.2018 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan lautakunnan jäsenet Esa Karjalainen ja Laura Pitkonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Karjalainen ja Riitta Söderström.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.