Tekninen lautakunta, kokous 16.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

1. Luonnosuojelualueen perustaminen Kurenvarvas -​nimiselle tilalle 623-​417-​1-​265,​ Suomen itsenäisyyden juhlavuoden suojelukohde

2. Luonnonsuojelualueen perustaminen Alkonotko -​nimiselle tilalle 623-​438-​5-​16 ja Janhula -​nimiselle tilalle 623-​438-​5-​34,​ Haapaselän osayleiskaavan suojelualue,​ Saimaannorpan suojelu

3. Luonnonsuojelualueen perustaminen Mäntylä -​nimiselle tilalle 623-​438-​5-​81,​ Haapaselän osayleiskaavan suojelualue,​ Saimaannorpan suojelu

4. Antti Närvänen,​ sivutoimi-ilmoitus.

5. Maa-​ ja metsätalousministeriön ilmoitus 4.1.2018;​ Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.