Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, asuntosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Saimaan Vesi-ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n kalankasvattamon vesistötarkkailu.

2. Metsähallitus: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen.

3. Itä-Suomen hallinto-oikeus: Päätös 1736/2022.

4. Korkein hallinto-oikeus: Päätös H2546/2022.

5. Asianajotoimisto Kuukka & Tiainen: Toimenpidepyyntö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.