Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. ELY-Keskus: Lausunto Kurensalon metsäautotien rakentamista koskevasta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta Natura-arvioinnista.

2. Valtioneuvosto: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

3. Puumalan nuorisovaltuuston kannanotto Puumalan 4H-yhdistys ry:n toiminnan tukemiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.