Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-64

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi
  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2018 tilinpäätöstä.

Teknisten palvelujen toimialan toimintakate oli viime vuonna 1 642 574,72 €. Teknisten palvelujen toimialan toimintakate alitti kokonaisuutena talousarvion toimintakatteen noin 69 955,27 eurolla. Tulot ylittyivät noin 80 055 euroa talousarvioon nähden ja menot ylittyivät 10 099 euroa. Suurimmat tulojen ylitykset johtuivat  metsänmyyntituloista. Suurimmat menojen ylitykset  koostuivat mm. budjetoimattomista   kiinteistöjen korjauksista.

Teknisten palvelujen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.