Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1. 18.2.2019 kuntaan saapunut kirje koskien ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöstä tilahuoltajan valinnasta 6.2.2019 § 6.

2. Rakennustarkastajan lähettämä kehotus, sekä muistutuskirjeet luvanvaraisten töiden osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee em. asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.