Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 9.4.-3.6.2021.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 9 Rakennusluvat 9.4.2021, 09.04.2021
§ 10 Rakennusluvat 16.4.2021, 19.04.2021
§ 11 Rakennusluvat 26.4.2021, 27.04.2021
§ 12 Rakennusluvat 5.5.2021, 06.05.2021
§ 13 Rakennusluvat 12.5.2021, 14.05.2021
§ 14 Rakennusluvat 26.5.2021, 27.05.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Polkupyörien huolto- ja korjauspisteet saaristoreitin varrelle, 19.04.2021
§ 3 Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen lvia-suunnittelu, 21.04.2021
§ 4 Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen sähkösuunnittelu, 21.04.2021
§ 5 Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen rakennesuunnittelu, 21.04.2021
§ 6 Tunnelipesukoneen hankinta, 22.04.2021
Yleinen päätös:
§ 8 Linja-autoaseman käyttö kirpputoritoimintaan, 20.04.2021
§ 9 Kalastusoikeuden vuokraus / Markku Lötjönen, 22.04.2021
§ 11 Poikkeamishakemus 623-445-13-243, 30.04.2021
§ 12 Poikkeamishakemus 623-445-13-305, 30.04.2021
§ 13 Poikkeamispäätös 623-423-5-142, 19.05.2021

Ympäristösihteeri
§ 7 Maisematyölupapäätös UPM Kymmene Oyj, 30.04.2021
§ 8 Melulupa / Veljekset Kontinen Oy, 12.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.