Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Metsähallitus: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla.

2. Metsähallitus: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla.

3. Ely-keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen.

4. Metsähallitus: Lupa peto- ja lokkilintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla Juvan, Mikkelin, Sulkavan ja Puumalan alueilla.

5. Metsähallitus: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

6. Ely-keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen.

7. Maa- ja metsätalousministeriö: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön persuteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.