Tarkastuslautakunta, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Tutustuminen paloasemaan

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupugin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta tutustuu Puumalan paloasemaan paloaseman vastuuhenkilön ylipalomies Jouni Hämäläisen johdolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.