Tarkastuslautakunta, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on pitänyt kokouksen 2.12.2019 sekä hyvinvointilautakunta 25.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee lautakuntien edellä mainituissa kokouksissa esille tulleista ja päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.