Tarkastuslautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnanvaltuuston hyväksymään  kuntastrategiaan vuosille 2018-2025 sekä vertaillut sitä tilinpäätökseen. Tarkastuslautakunta antaa arvionsa kuntastrategiasta arviointikertomuksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.